Okresy

Košický kraj – Wikipédia

Podľa územno-správneho usporiadania v zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. je kraj rozčlenený na 11 okresov. Najmenším okresom s rozlohou 16,8 km² je okres Košice III a najväčším s rozlohou 1 534,6 km² je okres Košice-okolie.


V kraji sa nachádza 440 obcí, z toho 17 nesie štatút mesta. Až 54,5 % obyvateľov žije v mestách.


Správnym, hospodárskym, politickým, školským a kultúrnym centrom kraja je mesto Košice. Ku 31. decembru 2019 v nich žilo 238 593 obyvateľov, čo predstavovalo takmer 30 % obyvateľov celého kraja.

Zoznam okresov

Okres Gelnica
Okres Košice I
Okres Košice II
Okres Košice III
Okres Košice IV
Okres Košice-okolie
Okres Michalovce
Okres Rožňava
Okres Sobrance
Okres Spišská Nová Ves
Okres Trebišov