Pamiatky

Dolná brána v Košiciach

Ide o unikátny archeologický komplex ukrývajúci časť mestského opevnenia z 13. storočia.
Zvyšky dolnej mestskej brány objavili v rámci rozsiahlej rekonštrukcie na Hlavnej ulici v rokoch 1996 až 1997. Mestské opevnenie vzniklo v druhej polovici 13. storočia a jeho stavbu ukončili vybudovaním fortifikačných stavieb začiatkom 18. storočia.

Betliar

Jeden z najnavštevovanejších kaštieľov na východe Slovenska. Nachádza sa 3 km na sever od Rožňavy smerom na Dobšinú. Často sa tam konajú aj svadby pre jeho nádherný interiér, ale aj exteriér.
Kaštieľ Betliar  pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch staršieho renesančného kaštieľa Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši ako poschodový, ešte opevnený kaštieľ so štyrmi nárožnými vežami.
Kaštieľ zaplnili Andrášiovci množstvom vzácneho nábytku, umeleckých diel a zbierok. Pôvodnú knižnicu založil Leopold Andráši v druhej polovici 18. storočia.
V najväčšom historickom parku na Slovensku je aj rímsky vodopád, navrhnutý v roku 1823 Josefom Bergmannom. Výškou 9 metrov je najvyšším umelým vodopádom a zároveň prvou romantickou stavbou na Slovensku.

Kostol Svätého Ducha v Žehre

Národná kultúrna pamiatka Kostol Svätého Ducha v Žehre je neskororománska stavba, ktorú dokončili roku 1275. Celé presbytérium pokrývajú nádherné nástenné maľby, ale osobitnou vzácnosťou sú busty prorokov i uhorských kráľov Štefana I. a kráľa Ladislava. Pozoruhodná je freska Arbor vitae – Strom života a cyklus malieb o svätom Ladislavovi. Kamenná krstiteľnica pochádza z 13. storočia a kazateľnica zo 17. storočia. Kostol zapísali 11. decembra 1993 do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Kostol svätého Františka z Assisi

Neďaleko Bardejova v malej dedinke Hervatov je drevený rímskokatolícky Kostol svätého Františka z Assisi, ktorý postavili po roku 1500. V 19. storočí vznikol v kostole osobitný priestor pre ženy nazvaný babinec.
Je to najstarší zachovaný typ dreveného kostola na Slovensku, ktorý roku 2008 zapísali do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Najcennejšie sú gotické alebo goticko-renesanné maľby: oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, aj maľby Jána Mirejovského. Na obrázku 146 je detail oltárneho obrazu.

Kaštieľ v Markušovciach

Patril rodine Mariášiovcov, ktorá od 10. storočia patrí medzi najstaršie šľachtické rody na území Slovenska. Renesančný kaštieľ dal vybudovať gróf František Mariáši (1643) a dnes je v ňom výstava historického nábytku.
Pôvodne renesančný kaštieľ neskôr upravili na rokokový štýl. Je obklopený parkom, bolo  to reprezentačné sídlo feudálnych majiteľov v centre obce Markušovce – Mariássyovcov. V areáli kaštieľa sa nachádza aj letohrádok Dardanely.