Prvá elektricky osvetlená jaskyňa v Európe

Prvá elektricky osvetlená jaskyňa v Európe

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Nachádza sa v svetovom prírodnnom dedičstve. V jaskyni sú k videniu ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad. Hrúbka podlahového ľadu dosahuje 25 metrov.

Najlepšie podmienky pre tvorbu ľadovej výzdoby sú v jarnom období, keď povrchové vody prechádzajú puklinami a v priestoroch zamŕzajú v podobe rozmanitých útvarov. Miestami sa vplyvom sublimácie utvára i povlak inoväte, čo dodáva podzemným priestorom osobité čaro.

K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa. Na výstupovej trase, ktorej dĺžka je asi 1 km, sú umiestnené tabule náučného chodníka. Výškový rozdiel medzi parkoviskom a vchodom do jaskyne je 130m. Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.

Pridaj komentár