S rekonštrukciou prepadnutej cesty na Bankov by sa mohlo začať už v apríli

Krízový štáb mesta sa dnes opätovne zaoberal riešením mimoriadnej situácie na tejto ceste. Rýchlosť je tam naďalej znížená na 30 km za hodinu. Dodržiavanie dopravných predpisov kontroluje aj Mestská polícia.

V polovici februára vyhlásil košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) mimoriadnu situáciu na území mesta. Dôvodom tohto kroku bola odtrhnutá a zosunutá krajnica na 80 metrov dlhom úseku pravého jazdného pruhu cesty v smere od mosta nad Čermeľským potokom na Bankov.

Riešením tejto mimoriadnej situácie sa dnes popoludní opätovne zaoberal Krízový štáb mesta Košice. Šéf referátu civilnej ochrany, BOZP a požiarnej ochrany Peter Ferjenčík informoval, že v uplynulých dvoch týždňoch sa na mieste zosuvu uskutočnil inžiniersko geologický prieskum (IGP). Ten realizovala spoločnosť Geo Slovakia, ktorý tam vykonala aj dva prieskumné vrty.

Opatrenia vyplynuli z z inžiniersko geologického prieskumu

V ich záverečnej správe IGP sa nachádza aj zoznam opatrení. Tie bude potrebné urobiť, aby doprava na tomto úseku cesty mohla byť opäť bez obmedzení a nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a majetku.

Riaditeľ Mestských lesov František Beli doplnil, že v spomínanom úseku vykonali kontrolu stavu drevín. Následne museli pristúpiť k výrubu ôsmych suchých stromov, ktoré svojou hmotnosťou negatívne pôsobili na stabilitu vozovky. V najbližších dňoch budú spolu so Správou mestskej zelene pokračovať v monitoringu ďalších suchých stromov na celej tejto komunikácii v smere na Bankov, ktoré sú naklonené nad vozovku

Referát dopravy magistrátu už oslovil projektanta, ktorý má do konca marca vypracovať projektovú dokumentáciu k sanácii zosuvu na tejto ceste. Jej súčasťou bude okrem iného aj rozpočet s výkazom výmer, na základe ktorého sa určí predpokladaná hodnota zákazky.

Prejazd cez problémový úsek riadi semafor

Po obdržaní projektovej dokumentácie sa dôjde prostredníctvom verejného obstarávania k výberu zhotoviteľa. Ak nenastanú nepredvídané okolnosti, so samotnou rekonštrukciou poškodeného úseku cesty by sa malo začať na prelome apríla a mája.

Aj naďalej musia motoristi jazdiaci po tejto ceste strpieť menšie dopravné obmedzenia. Premávka je stále vedená len v jednom jazdnom pruhu. Prejazd na tomto úseku riadi cestná svetelná signalizácia (semafor) a rýchlosť je znížená na 30 kilometrov za hodinu. Dodržiavanie dopravných predpisov v tomto úseku kontroluje aj Mestská polícia.

Pridaj komentár