Úrad

Adresa:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

úradné hodiny 
pondelok7.30 – 15.30
utorok7.30 – 15.30
streda7.30 – 16.30
štvrtok7.30 – 15.30
piatok7.30 – 14.30