Na Verejnom cintoríne začali reštaurovať centrálny kríž

Centrálny kríž na najväčšom pietnom mieste na Slovensku sa po rokoch dočkal obnovy.

Na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici sa v uplynulých dňoch začali práce na reštaurovaní centrálneho kríža – plastiky ukrižovaného Krista. Obnova kríža je súčasťou komplexného projektu revitalizácie Verejného cintorína.

Reštaurátorské práce za 15 556 eur s DPH má na starosti špecializovaná spoločnosť Villard, ktorá už v minulosti reštaurovala Dóm sv. Alžbety alebo rekonštruovala Urbanovu vežu.

Práce na obnove kríža potrvajú, v závislosti od klimatických podmienok, minimálne mesiac. Sochárske dielo, vrátane podstavca, najprv očistia od nečistôt a depozitov. Následne z neho odstránia staré nátery, premaľby, rôzne tmely a vysprávky, ktoré sa naň v priebehu rokov naniesli. Poškodené časti reštaurátori zatmelia a domodelujú, a na záver sa celé dielo farebne zjednotí.

„Centrálny kríž je jedným z ústredných prvkov cintorína, pri ktorom sa pristaví takmer každý návštevník. Je na ňom vidieť rôzne poškodenia, neodborné úpravy v priebehu rokov a už si zaslúži obnovu a zreštaurovanie. Bude tak dopĺňať celý vynovený priestor, ktorý vznikne revitalizáciou cintorína,“ povedal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). Reštaurovanie čaká aj hlavnú bránu – vstupný portál na cintorín, ako aj historický trakčný stožiar, ktorý ostal umiestnený ako technická pamiatka na parkovisku pri cintoríne. Ako ďalej uviedol primátor, je snahou mesta, aby sa príslušné parkovisko odovzdalo verejnosti do predčasného užívania a nečakalo sa pritom na skolaudovanie celého projektu. Mesto zároveň pri obnovenom centrálnom kríži plánuje 17. mája pri jeho odovzdaní verejnosti ekumenickú bohoslužbu.

Práce na cintoríne sú vo finále

Aktuálne sa v rámci revitalizácie cintorína dokončujú práce na jednotlivých stavebných objektoch. Prístupové komunikácie a spevnené betónové plochy pred vstupom na cintorín, obradnou sálou až po centrálny kríž sú už hotové. Pracuje sa ešte na dokončení účelovej cesty, ktorá vedie od Južného cintorína k obradnej sále.

Časť parkovacích miest čaká na dodatočné zatrávnenie. Dokončiť sa musí aj verejné osvetlenie, parkovací systém a dopravné značenie. Vo vynovenom verejnom priestore pribudnú lavičky, mobiliár, predajné pulty a prístrešky pre trhovisko.

„Mrzí nás, že projekt mešká, avšak sprevádzali ho mnohé komplikácie, ktoré sme z pozície mesta nevedeli ovplyvniť. Sám sa pravidelne zúčastňujem kontrolných dní na stavenisku, pričom neustále vyvíjame tlak na zhotoviteľa a zároveň mu vytvárame podmienky na to, aby mohol dielo odovzdať čo najskôr a v požadovanej kvalite. Už teraz však viem, že naša snaha stála za to. Košičania dostanú vynovený a po krátkom čase aj zelený a moderný verejný priestor, ktorý bude dôstojnou prezentáciou najväčšieho slovenského cintorína na najbližšie desaťročia,“ doplnil primátor.

Revitalizácie Verejného cintorína v celkovej hodnote takmer 1,6 milióna eur sa realizuje na ploche takmer 5 800 m2 a má ju na starosti spoločnosť Eurobau. Súčasťou investičného projektu mesta Košice je oprava a modernizácia priestoru od vstupu na cintorín až po centrálny kríž. Zároveň sa rozšírila kapacita parkoviska a zrealizovalo sa jeho zatrávnenie. Do špeciálneho systému na zavlažovanie a ochranu koreňovej sústavy TreeParker boli vysadené desiatky stromov. Zrealizovali sa tiež preložky inžinierskych sietí na vstupnom námestí a pred prevádzkami miestnych podnikateľov a uskutočnili sa viaceré vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody. Na návštevníkov cintorína bude po revitalizácii čakať aj nové úsporné LED osvetlenie.

Pridaj komentár