V Košiciach spustili unikátny zber šatstva, pomôže rodinám v núdzi

V košických mestských častiach pribudlo prvých 20 kontajnerov na zber použiteľného oblečenia a textilu

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a. s. a organizáciou Úsmev ako dar pripravilo pre Košičanov zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Všetok vyzbieraný materiál bude cez organizáciu Úsmev ako dar k dispozícii rodinám v hmotnej núdzi.

V Košiciach v úvodnej fáze projektu počas februára 2024 pribudne spolu 20 zberných kontajnerov. Rozmiestnené budú postupne vo vybraných mestských častiach. Do kontajnerov je možné vhadzovať nepotrebné, avšak stále použiteľné oblečenie, topánky, opasky, kabelky, posteľnú bielizeň či bytový textil. Presný prehľad toho, čo do kontajnerov patrí a čo nie, je zobrazené v prehľadnej inštruktáži priamo na kontajneroch.

Vyzbierané šatstvo poputuje k ľuďom v náročnej situácii 

„Už dnes vieme, že povinný zber textilného odpadu má byť vo všetkých členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, zavedený k 1. januáru 2025. O to viac nás teší aktuálna iniciatíva. Na jednej strane zviditeľňujeme tému pred zavedením povinného zberu. Čo je však dôležitejšie, obyvateľom už tento rok poskytujeme priestor zbaviť sa viac nepotrebných vecí zodpovedným spôsobom a hlavne s vedomím, že si šatstvo nájde cestu k ľuďom v náročných životných situáciách,“ povedal Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT. 

Odvoz vyzbieraného textilu z kontajnerov bude KOSIT a. s. vykonávať raz za týždeň. Po zbere bude kvôli naplneniu legislatívy odvážený a následne postúpený do priestorov organizácie Úsmev ako dar na Kostolianskej ceste. Práve tam prebehne dodatočné triedenie a príprava na prepravu k ľuďom.

Tvárou dobročinnosti je Radoslav Dráb, ktorý pri projekte zberu textilu stojí od samotného vzniku: „Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Práve kvôli dokonalej znalosti fungovania siete sociálnej pomoci dokážeme zabezpečiť adresnosť. Inými slovami, vieme uistiť darcov, že pre nich nepotrebné oblečenie sa dostane presne tam, kde bude predstavovať veľkú pomoc.“

Nepoužiteľné oblečenie patrí do zberného dvora

V zmesovom komunálnom odpade každoročne končia podľa odhadov desiatky tisíc ton textilu. Ak je oblečenie ďalej nepoužiteľné, patrí v súčasných podmienkach do zberného dvora. Jedným z cieľov projektu je vyhnúť sa situáciám, kedy sú textilom plnené kontajnery určené na zmesový komunálny odpad alebo triedený odpad.

„Mesto Košice má ambíciu stať sa európskym zeleným mestom a lídrom dlhodobej udržateľnosti nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Svedčia o tom mnohé projekty, ktoré s našimi partnermi realizujeme. Tým najvýznamnejším je vybudovanie horúcovodu z geotermálneho zdroja v Ďurkove, vďaka ktorému dokážeme v blízkej budúcnosti zásobovať zeleným teplom takmer 50 percent košických domácností, priblížiť sa k uhlíkovej neutralite a zastabilizovať ceny tepla v mesta. Aj preto vítame environmentálne projekty takmer každého charakteru, najmä tie, ktoré dokážu pomôcť zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov. Pri zbere použitého šatstva je mimoriadne dôležitá práve informovanosť verejnosti o možnosti druhotného použitia materiálov, ktoré sú pre niekoho odpadom, no pre iného sa môžu stať pomocou a darom. Skĺbenie charitatívneho rozmeru projektu s líderstvom mesta v oblasti novej legislatívy mi dáva záruku, že podporujeme dobré veci, z ktorých bude mať osoh celá spoločnosť,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Dôležitým pravidlom zberu je nevyužívať zberné kontajnery ako nádoby na odpad. Oblečenie a textil majú byť v stave vhodnom na ďalšie použitie, ideálne v uzatvorenom igelitovom vreci alebo taške.

 

Pridaj komentár